Nota:
Orice serviciu social se acorda la solicitarea persoanei, dupa caz, a reprezentantului sau legal, precum si din oficiu.
Servicii sociale acordate la nivelul Primariei Licurici:

Prin aplicarea prevederilor Legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind venitul minim garantat, O.U.G. 70/2011 si HG.920/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, Legii 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, Legii 292/2011 privind asistenta sociala, Legii 111/2010 privind concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, se acorda:

1. Ajutor social
2. Alocatia pentru sustinerea familiei
3. Ajutoare de urgenta
4. Ajutoare pentru incalzirea cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
5. Tichete gradinita
6. Indemnizatii lunare pentru persoane cu handicap grav
7. Indemnizatia pentru cresterea copilului, stimulent insertie, sprijin lunar.
@2018 Alexandru Nicola