+ S

Nota:
Orice serviciu social se acorda la solicitarea persoanei, dupa caz, a reprezentantului sau legal, precum si din oficiu.
Servicii sociale acordate la nivelul Primariei Licurici:

Prin aplicarea prevederilor Legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind venitul minim garantat, O.U.G. 70/2011 si HG.920/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, Legii 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, Legii 292/2011 privind asistenta sociala, Legii 111/2010 privind concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, se acorda:

1. Ajutor social
2. Alocatia pentru sustinerea familiei
3. Ajutoare de urgenta
4. Ajutoare pentru incalzirea cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
5. Tichete gradinita
6. Indemnizatii lunare pentru persoane cu handicap grav
7. Indemnizatia pentru cresterea copilului, stimulent insertie, sprijin lunar.
Informatii privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale
Hotararea nr.978/2015
Serviciile sociale disponibile la nivelul judetului acordate de furnizorii publici sau privati
- Conditii acreditare furnizori de servicii sociale
- Lista serviciilor sociale licentiate in baza Legii nr.197/2012 la nivelul judetului Gorj
Sesiuni de consultari cu reprezentantii organizatiilor beneficiarilor si furnizorilor de servicii sociale
@2018 Alexandru Nicola