Nota:
Orice serviciu social se acorda la solicitarea persoanei, dupa caz, a reprezentantului sau legal, precum si din oficiu.
Servicii sociale acordate la nivelul Primariei Licurici:

Prin aplicarea prevederilor Legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind venitul minim garantat, O.U.G. 70/2011 si HG.920/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, Legii 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, Legii 292/2011 privind asistenta sociala, Legii 111/2010 privind concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, se acorda:

1. Ajutor social
2. Alocatia pentru sustinerea familiei
3. Ajutoare de urgenta
4. Ajutoare pentru incalzirea cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
5. Tichete gradinita
6. Indemnizatii lunare pentru persoane cu handicap grav
7. Indemnizatia pentru cresterea copilului, stimulent insertie, sprijin lunar.
Informatii privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale
Hotararea nr.978/2015
Protectia victimelor violentei - formulare/modele cereri(format editabil):
Fisa de sesizare .doc
Protectia persoanelor varstnice - formulare/modele cereri(format editabil):
01. Acte necesare pentru obtinerea serviciilor pentru persoanele varstnice
02. Cerere tip pentru asistenta la Notariat
Serviciile sociale disponibile la nivelul UAT acordate de furnizorii publici sau privati
Conditii acreditare furnizori de servicii sociale
Sesiuni de consultari cu reprezentantii organizatiilor beneficiarilor si furnizorilor de servicii sociale
@2018 Alexandru Nicola