+ S

Compartiment contabilitate:


ATRIBUTII :

        -Control financiar preventiv;
        -Evidenţe, urmărirea activelor fixe;
        -Evidenţa tuturor operaţiunilor de contabilitate pe conturi contabile, conturi bugetare, articole, alineate, conturi de autofinanţare, pe articole şi alineate;
        -Evidenţa stocurilor de materiale;
        -Evidenţa salariilor şi a tuturor drepturilor salariale;
        -Intocmirea ordinelor de plată, a dispoziţiilor de plată, a registrului de casă;
        -Efectuarea operaţiunilor de plată şi incasare in numerar;
        -Efectuarea balanţei lunare, a bilanţului contabil trimestrial şi anual;
        -Urmărirea tuturor ordinelor de plată, extraselor de cont pe conturi bugetare;
        -Conducerea jurnalului de vinzare a spaţiilor comerciale, intocmirea declaraţiilor de T.V.A., şi a obligaţiilor de plată către stat şi depunerea lor la Direcţia Generală a Finanţelor;
        -Centralizarea tuturor anexelor şi a dărilor de seamă de la toate centrele bugetare pentru intocmirea dării de seamă contabilă pe primărie;
        -Urmărirea efectuării corecte a inventarului de sfarşit de an.

@2018 Alexandru Nicola