+ S

Implementarea conceptului de Administratie Electronica la nivelul comunei
Serviciile electronice disponibile pentru cetateni prin intermediul portalului sunt urmatoarele:

        -Plati on line taxe si impozite
        -Oferire informatii on line

Formulare online:
1. Cerere eliberare certificat urbanism
2. Cerere eliberare autorizatie construire/desfintare

Nota:
Formularele insotite de documentatia necesara se completeaza si se depun la registratura primariei.

Persoana de contact:
@2018 Alexandru Nicola