HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

Nota:
Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire. Aplicatia se poate descarca gratuit de aici:

Anul 2018 :
01. HCL nr.2 privind stabilirea salarilor aparatului de specialitate al primarului incepand cu 01.01.2018
02. HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019

Anul 2017 :
01. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017
02. HCL nr.7 - aprobare buget local pentru anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
02. HCL nr.7 - anexa
03. HCL nr.4 - aprobarea contului de inchidere a exercitiului financiar trim IV 2016
04. HCL nr.5 - aprobarea numarului de posturi privind asistentii personali ai pers. cu handicap grav
05. HCL nr.6 - regulament de acordare a ajutoarelor de urgenta
06. HCL nr.8 - aprobare organigramei si statului de functii pentru anul 2017
07. HCL nr.9 - aprobare plan de ocupare a functiilor publice
08. HCL nr.10 - aprobarea strategiei anuale de achizitii publice
09. HCL nr.42 - Aprobare impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2018

Anul 2016 :
01. HCL nr.01 - Prelungire valabilitate PUG
02. HCL nr.02 - Aprobare plan anual de actiuni si interes local persoane apte de munca beneficiare de ajutor social
03. HCL nr.03 - Majorare tarife colectare gunoi
04. HCL nr.26 - Aprobare impozite si taxe locale pentru anul 2017

Anul 2015 :
01. HCL - Aprobare deficit
02. HCL nr.4 - Aprobare buget
03. HCL nr.14 - Rectificare buget
04. HCL nr.17 - Aprobare rectificare buget
05. HCL nr.22 - Aprobare program de gospodarire si infrumusetare a localitatii
06. HCL nr.33 - Aprobare impozite si taxe locale pentru anul 2016

Anul 2014 :
01. HCL nr.49 - Aprobare impozite si taxe pentru anul fiscal 2014
02. HCL nr.14 - Aprobare planul de analiza si acoperire a riscurilor
03. HCL - Stabilire impozite si taxe locale 2015

Anul 2013 :
01. HCL nr.1/25.01.2013 - Aprobare plan anual de actiuni si lucrari de interes local executate de catre beneficiarii de ajutor social
02. HCL nr.2/25.01.2013 - Insusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
03. HCL nr.6/25.01.2013 - Stabilire impozite si taxe locale 2013
04. Proiect de hotarare/21.01.2013 - Schimbare din functie a viceprimarului dl.Postelnicu Constantin
05. HCL nr.9/27.02.2013 - Regulament eliberare aviz desfasurare activitati comerciale
06. HCL nr.10/27.02.2013 - Alegere presedinte de sedinta in persoana d-lui Ciobanu Adrian
07. HCL nr.14/29.03.2013 - Alegere viceprimarului comunei Licurici
08. HCL nr.18/30.04.2013 - Aprobarea programului de infrumusetare si gospodarire a localitatii
09. HCL nr.44/28.11.2013 - Alegerea viceprimarului comunei Licurici

Anul 2012 :
01. HCL nr.5/03.02.2012 - Aprobarea cifrelor pentru bugetul anului 2012
02. HCL nr.8/28.07.2012 - Aprobare ROF Consiliul Local Licurici
03. HCL nr.9/28.07.2012 - Prelungire contract inchiriere cu Romtelecom
04. HCL nr.10/28.07.2012 - Aprobare tarife practicate de SC SALUBRIS GILORT SA
05. HCL nr.11/23.08.2012 - Aprobare Cartei drepturilor beneficiarilor de asistenta sociala
06. HCL nr.17/30.10.2012 - Reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ

Anul 2011 :
01. HCL nr.3/09.02.2011 - Aprobarea cifrelor pentru bugetul anului 2011
02. HCL nr.4/09.02.2011 - Aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Licurici pentru anul 2011
03. HCL nr.5/09.02.2011 - Stabilire criterii de calculare a veniturilor potentiale provenite din valorificare bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri prevazute in anexa 4 la Normele metodologice de aplicare a Legii 416/2001
04. HCL nr.18/11.05.2011 - Aprobarea treceriii din domeniul public in domeniul privat al comunei Licurici al imobilului camin cultural Licurici
05. HCL nr.19/11.05.2011 - Modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Licurici
06. HCL nr.20/11.05.2011 - Oportunitatea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural Licurici"
07. HCL nr.21/31.05.2011 - Stabilire taxa desfacere casatorie prin divort pe cale administrativa
08. HCL nr.22/28.06.2011 - Aprobare indicatori tehnico economici obiectiv "Alimentare cu apa in comuna Licurici"
09. HCL nr.23/28.06.2011 - Aprobare indicatori tehnico economici obiectiv "Canalizare menajera in comuna Licurici"
10. HCL nr.24/28.06.2011 - Interzicerea accesului autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 12 Tone pe DC111 Totea de Hurezani-Totea de Licurici si pe DC112 Licurici-Licuriciu de Sus, fara autorizatie de acces
11. HCL nr.26/29.07.2011 - Prelungire valabilitate contract inchiriere cu Romtelecom
12. HCL nr.27/29.07.2011 - Acordare ajutor financiar implinirea varstei de 100 ani d-nei Burlan Speranta
13. HCL nr.28/29.07.2011 - Privind alegerea presedintelui de sedinta
14. HCL nr.33/28.10.2011 - Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2011
15. HCL nr.34/28.10.2011 - Privind alegerea presedintelui de sedinta
16. HCL - Stabilire impozite si taxe locale 2012

Anul 2010 :
1. HCL nr.4/25.02.2010 - Aprobarea unui loc de munca Legea 76/2002
2. HCL nr.5/25.02.2010 - Participarea comunei la parteneriatul "Valea Amaradiei"
3. HCL nr.7/25.02.2010
4. HCL nr.8/25.02.2010 - Scaderea debitelor restante la contribuabilii decedati
5. HCL nr.9/31.03.2010 - Inchiderea exercitiului financiar la 31.12.2009
6. HCL nr.10/31.03.2010 - Programul de infrumusetare a localitatii Licurici
7. HCL nr.11/31.03.2010 - Participarea comunei la programul "Renasterea satului romanesc"
8. HCL nr.13/26.04.2010 - Programul de parteneriat CONECT
9. HCL nr.14/26.04.2010 - Acordare ajutor de urgenta
10. HCL nr.15/31.05.2010
11. HCL nr.17/31.05.2010 - Aprobare suma participare formarea patrimoniului public "Valea Amaradiei"
12. HCL nr.22/31.07.2010 - Aprobare prelungire contract cu Romtelecom
13. HCL nr.27/27.08.2010 - Renasterea satului romanesc-10 case pentru specialisti
14. HCL nr.28/27.08.2010 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
15. HCL nr.29/29.09.2010 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
16. HCL nr.30/29.09.2010 - Trecerea unor bunuri in patrimoniul comunei Licurici
17. HCL nr.31/29.10.2010 - Aprobare plan in vederea sustenabilitatii RECL
18. HCL nr.32/29.10.2010 - Modificare HCL nr.52/22.12.2009
19. HCL nr.33/29.10.2010 - Stingerea unor creante bugetare a unor contribuabili
20. HCL nr.34/25.11.2010 - Modificare buget local
21. HCL nr.38/22.12.2010 - Aprobare impozite si taxe locale pentru anul 2011

Anul 2009 :
1. HCL nr.1/23.01.2009 - Utilizarea fondului de rulment
2. HCL nr.2/30.01.2009 - Stabilire activitati care pot fi prestate de persoane condamnate
3. HCL nr.3/20.02.2009 - Modificarea si completarea domeniului public al comunei Licurici
4. HCL nr.38/31.08.2009
5. HCL nr.52/22.12.2009 - Aprobare impozite si taxe locale pentru anul 2010

Anul 2008 :
01. HCL nr.38/17.12.2008 - Aprobare impozite si taxe locale pentru anul 2009

Anul 2007 :
01. HCL nr.48/30.12.2007 - Aprobare impozite si taxe locale pentru anul 2008

Anul 2006 :
01. HCL nr.41/12.12.2006 - Aprobare impozite si taxe locale pentru anul 2007

@2018 Alexandru Nicola