+ S

-
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL
- -

Nota:
Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire. Aplicatia se poate descarca gratuit de aici:

Anul 2021 :
HCL nr. 14.
HCL nr. 13.
HCL nr. 12.
HCL nr. 10.
HCL nr. 9.
HCL nr. 8.
HCL nr. 7.
HCL nr. 6.
HCL nr. 5. privind aprobarea proiectului "Dotări pentru elevi si profesori destinate învățământului on-line din comuna Licurici".......
HCL nr.1-4

Anul 2020 :
HCL nr.63 privind aprobarea proiectului
HCL nr.62 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, trim IV
HCL nr.61 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului Comunei Licurici, județul Gorj
HCL nr.60 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pewntru anul fiscal 2021
HCL nr.59 privind schimbarea reprezentantului legal al comunei Licurici, județul Gorj, în Asociația Grupul de Actiune Locală Amaradia- Gilort-Olteț
HCL nr.58 privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Licurici, județul Gorj, care va funcționa în anul școlar 2021-2022
HCL nr.57 privind aprobarea regulamemntului , traseului și a orarului de funcționare, a stațiilor și consumului microbuzelor scolare .......
HCL nr.56 privind implementarea proiectului „Înființare rețea inteligentă de alimentare cu gaze naturale în comuna Licurici, județul Gorj” ............
HCL nr.55 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici și devizului general actualizat aferent obiectivului de investiție „Înființare rețea inteligentă de alimentare cu gaze naturale în comuna Licurici, județul Gorj”
HCL nr.54 privind aprobarea cumpărării unui teren........ pentru obiectivul de investiție „Înființare rețea inteligentă de alimentare cu gaze naturale în comuna Licurici, județul Gorj”
HCL nr.53 privind aprobarea de cheltuieli cu ocazia organizării „Pomului de Crăciun”
HCL nr.52 privind însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public.......
HCL nr.51 privind aprobarea completării studiului de fezabilitate, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Alimentare cu apă în comuna Licurici, Județul Gorj”
HCL nr.50 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020,trimestrul IV
HCL nr.49 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul III, anul2020
HCL nr.46-48 privind alegere presedinte sedinta, comisiile consiliului local si Regulament de organizare si functionare Consiliu Local....
HCL nr.44-45 privind rectificarea bugetara si HCL 45 privind aprobarea completari studiului de fezabilitate si deviz general pt investitia Alimentare cu apa.......
HCL nr.38-43 privind modificarea HCL 26 si 34, aderare uat Urdari si Turcinesti la ADIA Gorj, rectificare bugetara, si aprobarea cumpararii unui teren de 400 mp pentru forare puț nou de apă.
HCL nr.35 privind insusirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Licurici.
HCL nr.30-34 alegere presedinte, grafic sedinte, inventarierea patrimoniului si casarea mijloacelor fixe,contul de executie,modificarea completarea si actualizarea Inventarului domeniului privat.
HCL nr.28-29 modificare si aprobarea Organigramei si Stat de functii, conditii de bransare la reteaua de apa a comunei.
HCL nr.25-27 amenajament pastoral, inventariere domeniu privat al com Licurici si rectificare bugetara.
HCL nr.24 spijin Spitalul de Urgenta Tg. Carbunesti.
HCL nr.16-23 alegere presedinte, comisie domeniu public si privat......
HCL nr.13-15 studiu fezabilitate, completare hcl 53 ...
HCL nr.9-12 buget local cont de executie si pap
HCL nr.5-8 aprob indicat tehnico-economici si predarea amplasament
HCL nr.1-4 plan de actiuni, aprob. nr. posturi, ajutoare urgenta,stab sal de baza......

Anul 2019 :
HCL nr.64 privind aprobarea rectificare bugetara....
HCL nr.59-63 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici...
HCL nr.56 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020
HCL nr.50-55 adoptate in SO din 29.11.2019....
HCL nr.49 privind rectificarea bugetului local....
HCL nr.48 privind aprobarea unui schimb de terenuri....
HCL nr.47 privind modificarea si aprobarea Organigramei....
HCL nr.45 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale ....
HCL nr.44 privind aprobarea programului de activitate si a graficului de desfasurare a sedintelor ....
HCL nr.43 privind alegerea presedintelui de sedinta ....
HCL nr.28 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor ....
HCL nr.27 privind aprobarea strategiei anuale de achizitie publica ....
HCL nr.26 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019....
HCL nr.25 privind inchiderea contului de exercitiu financiar ....
HCL nr.24 privind aprobarea procedurii de lucru a echipei mobile pentru cazurile de interventie de urgenta in cazurile de violenta domestica ....
HCL nr.23 privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate ....
HCL nr.22 privind majorarea cotizatiei pentru anul 2019....
HCL nr.21 privind statutului comunei ....
HCL nr.20 privind apropare PUZ pentru investitia Sonda de exploatare 4461....
HCL nr.19 privind aprobarea DG actualizat la investitia "Alimentare cu apa in comuna Licurici"....
HCL nr.14 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazuri de violenta domestica....
HCL nr.12 privind aprobarea programului de gospodarire si infrumusetare a localitatii....
HCL nr.11 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap....
HCL nr.10 privind constituirea comisiei pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat....
HCL nr.09 privind aprobarea Planul de actiuni sau de interes local pentru beneficiarii de ajutor social ....
HCL nr.08 privind validarea mandatului de consilier local....
HCL nr.6 privind finantare de la bugetul local pentru anumite categorii de lucrari care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru investitia "Reabilitare si estindere sediu primarie"....
HCL nr.5 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ...
HCL nr.4 privind stabilirea salariilor functionarilor publici si personalului contractual...
HCL nr.3 privind atestarea domeniului public....
HCL nr.2 privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate...
HCL nr.1 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant...

Anul 2018 :
01. HCL nr.2 privind stabilirea salarilor aparatului de specialitate al primarului incepand cu 01.01.2018
02. HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019

Anul 2017 :
01. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017
02. HCL nr.7 - aprobare buget local pentru anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
02. HCL nr.7 - anexa
03. HCL nr.4 - aprobarea contului de inchidere a exercitiului financiar trim IV 2016
04. HCL nr.5 - aprobarea numarului de posturi privind asistentii personali ai pers. cu handicap grav
05. HCL nr.6 - regulament de acordare a ajutoarelor de urgenta
06. HCL nr.8 - aprobare organigramei si statului de functii pentru anul 2017
07. HCL nr.9 - aprobare plan de ocupare a functiilor publice
08. HCL nr.10 - aprobarea strategiei anuale de achizitii publice
09. HCL nr.42 - Aprobare impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2018

Anul 2016 :
01. HCL nr.01 - Prelungire valabilitate PUG
02. HCL nr.02 - Aprobare plan anual de actiuni si interes local persoane apte de munca beneficiare de ajutor social
03. HCL nr.03 - Majorare tarife colectare gunoi
04. HCL nr.26 - Aprobare impozite si taxe locale pentru anul 2017

Anul 2015 :
01. HCL - Aprobare deficit
02. HCL nr.4 - Aprobare buget
03. HCL nr.14 - Rectificare buget
04. HCL nr.17 - Aprobare rectificare buget
05. HCL nr.22 - Aprobare program de gospodarire si infrumusetare a localitatii
06. HCL nr.33 - Aprobare impozite si taxe locale pentru anul 2016

Anul 2014 :
01. HCL nr.49 - Aprobare impozite si taxe pentru anul fiscal 2014
02. HCL nr.14 - Aprobare planul de analiza si acoperire a riscurilor
03. HCL - Stabilire impozite si taxe locale 2015

Anul 2013 :
01. HCL nr.1/25.01.2013 - Aprobare plan anual de actiuni si lucrari de interes local executate de catre beneficiarii de ajutor social
02. HCL nr.2/25.01.2013 - Insusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
03. HCL nr.6/25.01.2013 - Stabilire impozite si taxe locale 2013
04. Proiect de hotarare/21.01.2013 - Schimbare din functie a viceprimarului dl.Postelnicu Constantin
05. HCL nr.9/27.02.2013 - Regulament eliberare aviz desfasurare activitati comerciale
06. HCL nr.10/27.02.2013 - Alegere presedinte de sedinta in persoana d-lui Ciobanu Adrian
07. HCL nr.14/29.03.2013 - Alegere viceprimarului comunei Licurici
08. HCL nr.18/30.04.2013 - Aprobarea programului de infrumusetare si gospodarire a localitatii
09. HCL nr.44/28.11.2013 - Alegerea viceprimarului comunei Licurici

Anul 2012 :
01. HCL nr.5/03.02.2012 - Aprobarea cifrelor pentru bugetul anului 2012
02. HCL nr.8/28.07.2012 - Aprobare ROF Consiliul Local Licurici
03. HCL nr.9/28.07.2012 - Prelungire contract inchiriere cu Romtelecom
04. HCL nr.10/28.07.2012 - Aprobare tarife practicate de SC SALUBRIS GILORT SA
05. HCL nr.11/23.08.2012 - Aprobare Cartei drepturilor beneficiarilor de asistenta sociala
06. HCL nr.17/30.10.2012 - Reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ

Anul 2011 :
01. HCL nr.3/09.02.2011 - Aprobarea cifrelor pentru bugetul anului 2011
02. HCL nr.4/09.02.2011 - Aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Licurici pentru anul 2011
03. HCL nr.5/09.02.2011 - Stabilire criterii de calculare a veniturilor potentiale provenite din valorificare bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri prevazute in anexa 4 la Normele metodologice de aplicare a Legii 416/2001
04. HCL nr.18/11.05.2011 - Aprobarea treceriii din domeniul public in domeniul privat al comunei Licurici al imobilului camin cultural Licurici
05. HCL nr.19/11.05.2011 - Modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Licurici
06. HCL nr.20/11.05.2011 - Oportunitatea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural Licurici"
07. HCL nr.21/31.05.2011 - Stabilire taxa desfacere casatorie prin divort pe cale administrativa
08. HCL nr.22/28.06.2011 - Aprobare indicatori tehnico economici obiectiv "Alimentare cu apa in comuna Licurici"
09. HCL nr.23/28.06.2011 - Aprobare indicatori tehnico economici obiectiv "Canalizare menajera in comuna Licurici"
10. HCL nr.24/28.06.2011 - Interzicerea accesului autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 12 Tone pe DC111 Totea de Hurezani-Totea de Licurici si pe DC112 Licurici-Licuriciu de Sus, fara autorizatie de acces
11. HCL nr.26/29.07.2011 - Prelungire valabilitate contract inchiriere cu Romtelecom
12. HCL nr.27/29.07.2011 - Acordare ajutor financiar implinirea varstei de 100 ani d-nei Burlan Speranta
13. HCL nr.28/29.07.2011 - Privind alegerea presedintelui de sedinta
14. HCL nr.33/28.10.2011 - Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2011
15. HCL nr.34/28.10.2011 - Privind alegerea presedintelui de sedinta
16. HCL - Stabilire impozite si taxe locale 2012

Anul 2010 :
1. HCL nr.4/25.02.2010 - Aprobarea unui loc de munca Legea 76/2002
2. HCL nr.5/25.02.2010 - Participarea comunei la parteneriatul "Valea Amaradiei"
3. HCL nr.7/25.02.2010
4. HCL nr.8/25.02.2010 - Scaderea debitelor restante la contribuabilii decedati
5. HCL nr.9/31.03.2010 - Inchiderea exercitiului financiar la 31.12.2009
6. HCL nr.10/31.03.2010 - Programul de infrumusetare a localitatii Licurici
7. HCL nr.11/31.03.2010 - Participarea comunei la programul "Renasterea satului romanesc"
8. HCL nr.13/26.04.2010 - Programul de parteneriat CONECT
9. HCL nr.14/26.04.2010 - Acordare ajutor de urgenta
10. HCL nr.15/31.05.2010
11. HCL nr.17/31.05.2010 - Aprobare suma participare formarea patrimoniului public "Valea Amaradiei"
12. HCL nr.22/31.07.2010 - Aprobare prelungire contract cu Romtelecom
13. HCL nr.27/27.08.2010 - Renasterea satului romanesc-10 case pentru specialisti
14. HCL nr.28/27.08.2010 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
15. HCL nr.29/29.09.2010 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
16. HCL nr.30/29.09.2010 - Trecerea unor bunuri in patrimoniul comunei Licurici
17. HCL nr.31/29.10.2010 - Aprobare plan in vederea sustenabilitatii RECL
18. HCL nr.32/29.10.2010 - Modificare HCL nr.52/22.12.2009
19. HCL nr.33/29.10.2010 - Stingerea unor creante bugetare a unor contribuabili
20. HCL nr.34/25.11.2010 - Modificare buget local
21. HCL nr.38/22.12.2010 - Aprobare impozite si taxe locale pentru anul 2011

Anul 2009 :
1. HCL nr.1/23.01.2009 - Utilizarea fondului de rulment
2. HCL nr.2/30.01.2009 - Stabilire activitati care pot fi prestate de persoane condamnate
3. HCL nr.3/20.02.2009 - Modificarea si completarea domeniului public al comunei Licurici
4. HCL nr.38/31.08.2009
5. HCL nr.52/22.12.2009 - Aprobare impozite si taxe locale pentru anul 2010

Anul 2008 :
01. HCL nr.38/17.12.2008 - Aprobare impozite si taxe locale pentru anul 2009

Anul 2007 :
01. HCL nr.48/30.12.2007 - Aprobare impozite si taxe locale pentru anul 2008

Anul 2006 :
01. HCL nr.41/12.12.2006 - Aprobare impozite si taxe locale pentru anul 2007

@2019 Alexandru Nicola