+ S

<
Compartimentul taxe si impozite,
- aplica procedurile de lucru si control specifice activitatii;
- organizeaza si realizeaza colectarea creantelor bugetului local prin executare silita potrivit prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
- organizeaza si realizeaza activitatea de urmarire si incasare a veniturilor bugetului local (impozit pe cladiri, impozit pe teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, amenzi, alte impozite si taxe locale) neplatite la termenele prevazute de lege de catre contribuabili persoane fizice;
- pentru toate categoriile de impozite si taxe locale datorate si neachitate la termen de catre contribuabilii persoane fizice dispune in conditiile legii, masuri de executare silita in conformitate cu prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata;
- primeste titluri executorii emise de alte institutii si le inregistreaza in baza de date si continua sau, dupa caz, declanseaza procedura de executare silita prin emiterea somatiei;
- raspunde si realizeaza executarea silita prin poprire a sumelor urmaribile reprezentind venituri si disponibilitati banesti pina la acoperirea creantelor fiscale restante;
Se pot plati taxele si impozitele locale si cu ajutorului CARD-ului utilizant terminale POS
@2018 Alexandru Nicola