+ S
Punct de acces public la informatie este deschis in incinta blocului Primariei, la parter

Guvernul Romaniei cu sprijinul Bancii Mondiale, a initiat proiectul "Economia Bazata pe Cunoastere" (EBC). Coordonatorul acestui proiect este Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei. Obiectivul principal al Proiectului EBC, consta in facilitarea participarii comunitatilor dezavantajate din punct de vedere al accesului la cunoastere la societatea si economia bazata pe cunoastere, in acord cu strategia guvernamentala de integrare in Uniunea Europeana.

Reteaua Electronica a Comunitatii Locale (RECL) conecteaza principalele institutii cu caracter social, economic si educational din cadrul comunitatii scoala, primaria, biblioteca si Punctul de Acces Public la Informatie (PAPI) la retelele informationale si tranzactionale nationale si mondiale.

Proiectul va contribui la extinderea accesului la tehnologiile moderne informationale si de comunicatii, imbunatatirea cunostintelor de utilizare a calculatorului pentru cetatenii comunitatilor selectate, dezvoltarea si promovarea serviciilor de administratie publica oferite prin mijloace electronice, modernizarea invatamantului preuniversitar, promovarea comertului electronic si adoptarea solutiilor inovative in mediul de afaceri local precum si stimularea activitatilor culturale.

Organizarea RECL cuprinde urmatoarele puncte:
        - Scoala Coordonatoare Negreni si Totea
        - Primaria
        - Biblioteca
        - Punctul de Acces Public la Informatie

Serviciile de care cetatenii beneficiaza in cadrul PAPI sunt:
        - servicii de informare si comunicare directa prin Internet
        - servicii de formare si instruire
        - activitati educationale, culturale si de informare
        - servicii multiple: copiere, multiplicare, redactare, scanare de documente

@2018 Alexandru Nicola