+ S

REGISTRU AGRICOL :
Nota:Orice proprietar al unui imobil situat in comuna Licurici, compus din cladire si/sau teren, are obligatia legala de a-l inscrie in registrul Agricol al localitatii, in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate.
Acte necesare in vederea eliberarii adeverintei registrului agricol:
- Cerere tip
- Copie act de identitate.
Acte necesare modificarii rolului agricol:
- Cerere tip
- Copie act de identitate.
- Copie acte justificative
Acte necesare eliberarii atestatului de producator:
- Cerere tip
- Copie act de identitate.
- Copie act proprietate pentru terenul agricol
- Adeverinta de la medicul veterinar
- Aviz consultativ de la ACA (pentru famillile de albine)
- Aviz consultativ de la Camera Agricola Gorj
Acte necesare in vederea completarii registrului agricol:
- Declaratie tip
- Copie act de identitate.
- Copie acte proprietate
- Copie plan cadastral/plan de amplasament
@2018 Alexandru Nicola