+ S

Compartiment STARE CIVILA

Persoana de contact: Mutulescu Zana

. Înregistrarea nasterii
. Înregistrarea căsătoriei
. Înregistrarea decesului
. Constatarea desfacerii căsătoriei cu acordul soților
. Rectificare acte de stare civilă
. Schimbare de nume pe cale administrativă
. Transcriere certificat sau extras de stare civilă
. Eliberare certificat de stare civilă


Formulare :
>> Cerere certificat componența familiei.pdf
>> Cerere divorț
>> Cerere eliberare certificat stare civilă
>> Cerere eliberare extras multilingv - act de căsătorie
>> Cerere eliberare extras multilingv - act de naștere
>> Cerere eliberare extras multilingv-act deces
>> Cerere incheiere căsătorie - altă zonă administrativă
>> Cerere încheiere căsătorie înainte de 10 zile
>> Cerere încheiere căsătorie în afara primăriei
>> Cerere rectificare acte stare civilă
>> Cerere schimbare nume pe cale administrativă
>> Cerere transcriere certificat -extras de stare civilă
>> Declarație căsătorie
>> Declarație domiciliu copil
>> Declarație la data depunerii cererii de divorț
>> Declarație nesolicitare transcriere
>> Declarație recunoaștere copil
>> Declarație renunțare cerere divorț


Cererile sunt oferite, în mod gratuit,la serviciul de stare civilă sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie(față și verso).
Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii , care trebuie completată numai olograf.

@2018 Alexandru Nicola